Samtal

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Placeringsförfrågningar Öppenvård: Daniel Forsell 0708-195514

Samtal

 

Cogniva erbjuder olika typer av samtal utifrån uppdrag. Vi arbetar med kognitivt beteendeterapeutiska samtal, Coachande samtal, föräldrastödjande samtal och familjesamtal. Inriktningen på alla samtal vi arbetar med är inriktade mot att vi har ett kognitivt, salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt.