Föräldrastödjande samtal

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Placeringsförfrågningar Öppenvård, Boenden: Daniel Forsell 0708-195514

Föräldrastödjande samtal

 

Samtalen går ut på att skapa bättre familjerelationer och hjälpa dig som vuxen att förändra dig i din föräldraroll. Du som förälder får lära dig mer om hur du som förälder kan förbättra situationen för dina barn. Du får hjälp att reflektera och hitta det positiva, hitta det som fungerar och bygga vidare på det.

Samtalen kan bland annat utgå utifrån problem som missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar, skolproblem, konflikter i familjen, relationsproblem samt stöd i föräldrarollen.