Värdegrund

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Placeringsförfrågningar Öppenvård, Boenden: Daniel Forsell 0708-195514

Värdegrund och Värdeord

 

Vår värdegrund bygger på vår övertygelse om alla människors lika värde och att alla människor har rätt att mötas av respekt för sin person. Det genomsyrar hela vår verksamhet och självklart även vårt arbete med stöd, vård och behandling. Vi arbetar för att nå högsta kvalitet, tillgänglighet och samverkan. Cognivas personal har lång erfarenhet och ska hela tiden kontinuerligt arbeta för att kompetensen höjs bland medarbetarna. Genom samarbete mellan våra enheter vill vi möta varje barn, ungdom, vuxen eller familjs individuella behov.

 

Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde och våra kärnvärden är:

  • Kvalitet
  • Tillgänglighet
  • Samverkan

Barnkonventionens grundregler präglar vår verksamhet. Det är vår övertygelse att alla människor har resurser och att alla människor har en vilja till förändring.

Våruppgift är att tillsammans med individen se de resurser som finns och ge möjligheter till utveckling och förändring i personens framtida liv.

 

Vi tror att en positiv förändring är möjlig om en individ ges rätt stöd och hamnar i sammanhang där det finns utrymme att växa och bli en del av ett socialt sammanhang.

Vårt förhållningsätt i mötet med våra familjer genomsyras av respekt, ödmjukhet, lyhördhet och empati. Vi har som mål att skapa och upprätthålla en förtroendefull relation som möjliggör ett förändringsarbete.

 

En viktig aspekt i vårt arbete är att ha ett barnperspektiv i allt vi gör. Vi på Cogniva strävar hela tiden efter att i mötet med barn och ungdomar alltid låta dem uttrycka sina tankar och känslor och i det benämna och bekräfta deras upplevelser och berättelser av sin situation.