Kognitivt beteendesamtal

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Placeringsförfrågningar Öppenvård, Boenden: Daniel Forsell 0708-195514

Kognitivt beteendeinriktade samtal

 

Det är inte alltid så lätt att veta varför vi inte får ihop vardagen eller mår dåligt. Att hamna i en svacka, att känna sig låg eller nere, är en naturlig del av livet - men du kan behöva hjälp med att gå vidare och med samtalsterapi kan du få hjälp och stöd med att hitta en väg tillbaka.

 

Genom samtalsterapin erbjuder vi hjälp och stöd med stress, ångest, fobier, självkänsla, sömnproblem, tvångssyndrom, utmattningssyndrom, sorg- och krisbearbetning, nedstämdhet och depression samt relationsproblem - enskilt eller i par-terapi.

 

Cogniva hjälper privatpersoner och företagsanställda med problem som är svåra att hantera på egen hand. Behandling sker med KBT - kognitiv beteendeterapi. Det är den psykologiska behandlingsmetod som har mest väldokumenterad effekt och därför rekommenderas för de flesta av våra vanligaste psykologiska problem.