Coaching

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Coachning

 

Vi människor har ett sätt att leva på idag som gör att vi har svårt att få ihop livets alla delar. Familj, aktiviteter, träning, umgänge, mat osv. Arbetsplatser ställer höga krav på medarbetare och chefer. Verksamheter präglas av hög stressnivå och ökade krav på flexibilitet och tillgänglighet. Detta gör att vi skapar trötthet och stress samt en känsla av att vi inte hinner med.

Med din kognitiva coach diskuterar du de frågor du annars inte har möjlighet att ta upp. Kognitiv coaching ger möjlighet till ökad medvetenhet om dina resurser och ditt beteende. 


Utifrån de mål som sätts upp arbetar vi med att öka kunskapen om dina egna reaktioner i olika situationer och i samspelet med andra människor i privatlivet och på arbetsplatsen med t. ex. medarbetare, chefer och kunder.

 

Cogniva arbetar med coachning som är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.

Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor. Den som leder aktiviteten kallas coach.

Placeringsförfrågningar Öppenvård, Boenden: Daniel Forsell 0708-195514