Familjehem

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Familjehem

 

Cognivas familjehemsenhet har jour- och familjehem med förmåga att stödja barn och ungdomar 0-20 år. När socialtjänsten behöver hjälp med att hitta en lämplig familj för ett barn eller en ungdom har vi möjlighet till en god matchning. Vi har olika typer av familjer. En del har möjlighet att vara hemma och en del yrkesarbetar. Cognivas jour- och familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden. Alla våra familjer ska gå grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och erbjuds regelbundet utbildningar för att få ökad förståelse för uppdraget och barnet/ungdomens svårigheter.

 

Våra familjehemskonsulenter stödjer och vägleder familjehemmen genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Konsulenterna är socionomer eller motsvarande med vidareutbildning och erfarenhet från socialtjänst.

 

Ibland kan det vara bra att kombinera familjehemsvård med det vi erbjuder i öppenvård. Då barn och unga placeras på grund av sitt eget beteende räcker inte alltid familjehemmets omsorger till för att förändra de negativa cirklar som barnet har hamnat i. 

 

Ett bra stöd kan vara att komplettera familjehemsplaceringen med insatser i form av till exempel ungdomsbehandlare som ökar möjligheterna till att stärka skyddet runt ungdomen och minska risken för sammanbrott. Det kan också handla om att ge biologiska föräldrar stöd i att hantera att ha ett barn som bor i familjehem eller då barnet ska flytta hem.

Placeringsförfrågningar Öppenvård: Daniel Forsell 0708-195514