Konsulttjänster

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Placeringsförfrågningar Öppenvård, Boenden: Daniel Forsell 0708-195514

Konsulttjänster

 

 

*Sociala utredningar De sociala utredningarna genomförs av socionomer med mångårig erfarenhet av utredningar enligt BBIC-IBIC.

 

*FAMILJEHEMSUTREDNINGAR

Vi gör familjeutrredningar enligt Kälvesten eller nya Kälvesten. I utredningsprocessen ingår BRA-FAM, Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod, referenstagning samt familjesamtal. Utredningens sammanställning bygger på BBIC, anknytningsteori, mentalisering, affekteori och kognitiva teorier.

 

*BEHANDLINGSSAMTAL

Samtalens grund är KBT- kognitiv beteendeterapi. KBT är en evidensbaserad metod, denna har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid bland annat fobier, panikångest, tvångssyndrom, aggressivitet, posttraumatiskt stressyndrom, depression, relationsproblem och generaliserad ångest.

 

*Kuratorsuppdrag

*Psykoterapeutuppdrag

*Socialsekreterare, utredare missbruk vuxen

*Socialsekreterare, utredare ungdom

*Socialsekreterare, utredare barn

*Chefsuppdrag

 

Vid frågor gällande våra konsulttjänster Kontakta:

 

Daniel Forsell

0708-195514

daniel.forsell@cogniva.se